titleToAlt
Libri përmban një analizë shkencore dhe të balancuar të problemit të legjimitetit të të ashtuquajturit socializëm real në vendet e Europës Qendrore e Lindore. Ky studim konçiz dhe i argumentuar për këtë çështje shumë intriguese, është një kontribut i ri në perceptimin bashkëkohor të ngjarjeve epokale të gjysmës së dytë të shek. XX dhe një arritje tjetër e autorit në fushën e studimeve sociologjike.
Çmimi: 700 Lekë
titleToAlt
Kështu, pra, në qoftë se "Klasa e re" është përgjithësim i përvojës tragjike të një luftëtari, "Shoqëria e papërsosur" është fryt I përsiatjeve të gjata të një të burgosuri. Por koha bëri të vetën dhe marrëdhëniet shoqërore duke i kapërcyer teoritë, morën forma të reja. Tani "Shoqëria e papërsosur", e menduar në vitin 1956 si vazhdim i "Klasës së re", parashtrohet si një vepër më e pjekur dhe e pavarur si në koncept, ashtu edhe në formë. Atëherë, në mesin e viteve pesëdhjetë, ndryshimet shoqërore që u bënë në "Klasën e re" objekt i analizës sonë, vetëm sa kishin filluar të shfaqeshin dhe zhvillimi i tyre i mëtejshëm zor se mund të parashikohej pak a shumë me saktësi.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Më 28 gusht 1963 qindra mijëra njerëz u mblodhën në Uashington, në një miting për të drejtat civile, në përfundim të një marshimi njëditësh. Marshimin e kryesonte veprimtari i të drejtave civile Martin Luther King. Gjatë ditës komitetet e pjesëmarrësve në marshim u takuan me anëtarë të kongresit dhe udhëheqës qeveritarë dhe u kërkuan atyre të flisnin kundër dallimit racial dhe të mbështetnin përpjekjet për të drejta të barabarta. Mitingu mori tonin e një fushate, kur Martin Luther King mbajti nga shkallët e përmendores së Linkolnit atë që u bë i njohur si fjalimi “Unë kam një ëndërr”. Marshimi u dha energji udhëheqësve të të drejtave civile dhe ndihmoi për ta bindur presidentin John Kennedy të përdorë pushtetin e qeverisë federale për t’iu kundërvënë padrejtësive raciale në Shtetet e Bashkuara. Brenda disa vjetësh Kongresi do të miratonte disa nga ligjet.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt titleToAlt
“Shtrati 13”, pa dashur të them se çfarë ka dashur të thotë autori, sepse ky nuk është as qëllimi im, do të thosha se romani i kushtohet jetës dhe dashurisë për jetën. Edhe pse vdekja është e pranishme tërë kohën. Kështu e ndjeva unë... Njeriu është në udhëtim përjetësisht, sikur është i gatshëm përherë për arratisje. Është i gatshëm përherë për sakrifica. “Shtrati 13” na pasqyron artistikisht këto përmes Ulpian Agshtegut. Ai (Ulpiani) këtë udhëtim përjetësie, këtë arratisje të përhershme e përshfaq brenda atyre shtatë netëve. Do të theksoj edhe njëherë se narracioni në këtë roman nuk flet thjesht për vdekjen dhe kompleksitetin që ka vdekja, por i kushtohet jetës me një refleksion të asaj të dëshirueshmes, të veshur me shumëllojshmërinë e ngjyrave që ngjasojnë me dhembje patjetërsisht të dashur ose dashuri patjetërsisht të dhembshme. Këtë e shohim gati në të gjitha faqet e romanit, por më e spikatur më duket del përmes figurës së babës kundrejt të birit (kur babai zgjedh lisin e gjatë dhe të birit ia lë lisin e shkurtër), pastaj kjo spikatët edhe në marrëdhënie në mes Ulpianit dhe Fjollës, përmes përshkrimit të pishës që ishte rritur në shkëmb, pastaj përmes figurës së të vdekurit pa emër dhe varrit të tij.
Çmimi: 600 480 Lekë
titleToAlt
Ky është libri më i mirë rreth të folurit dhe komunikimit publik, i shkruar nga Chris Anderson, krijuesi i platformës TED. Nëse doni të flisni bukur, dhe në modën dhe standardet e shekullit të XXI, ky është padyshim udhëzuesi më i mirë
Çmimi: 1100 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 350 Lekë
titleToAlt
Çmimi: 400 Lekë
titleToAlt
Ky libër është shkruar nga studiuesi i famshëm Joseph Nye dhe bashkautori i tij David Welch. Libri mund të konsiderohet një hyrje sa koncize, aq edhe depërtuese në thellësinë e politikës botërore në epokën bashkëkohore që si kryefjalë të saj ka ndërvarësinë. Ky tekst shfrytëzon mjeshtërisht mësimet nga teoria dhe historia për të shqyrtuar konfliktin dhe bashkëpunimin midis aktorëve globalë, duke u ofruar kësisoj lexuesve një analizë të qartë e të qëndrueshme. Përmes sistemit global financiar dhe atij qeverisës lexuesi njihet me tërësinë e veprave klasike që janë bërë për luftërat e shekullit XX dhe ato të shekullit XXI, duke ofruar kështu një hulumtim të thukët e provokues mbi marrëdhëniet ndërkombëtare sot.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
“Publiku shqiptar jeton aktualisht në tri Shqipëri: Shqipërinë reale, Shqipërinë e ekranit dhe të gazetave dhe Shqipërinë që ndodhet midis tyre. Kjo e fundit nuk është as e para, as e dyta. Me librin e vet Roland Lami na jep pak nga të tria Shqipëritë. Por më shumë përpiqet të na zbërtheje sesi Shqipëria reale"përkthehet"në Shqipërinë e ekraneve, duke na zbuluar me esetë e tij një pjesë të këtij mekanizmi shndërrues. Duke vendosur në qendër të analizave të veta disa prej dukurive shoqërore më të spikatura, që kanë një rol të caktuar në këtë mekanizëm, autori na i jep ato në një optikë interesante: optikën e sociologjisë së komunikimit.”- Kosta Barjaba.
Çmimi: 900 Lekë
titleToAlt
Si kanë ndryshuar shoqëritë gjatë 5000 viteve të shkuara? Ky tekst i përbledhur i makro-sociologjisë, i shkruar nga Daniel Chirot, profesor i studimeve ndërkombëtare dhe i sociologjisë në Universitetin e Uashingtonit, në Siatëll, i çon studentët në një udhëtim të gjatë për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Ky libër, i vetmi tekst i përmbledhur i makro-sociologjisë në dispozicion të studentëve të universitetit, tregon sesi kanë ndryshuar shoqëritë gjatë pesë mijë viteve të shkuara. Ai fokusohet te ideja se shoqëritë industriale, pavarësisht nga suksesi i tyre i madh, kanë krijuar një varg të ri problemesh të përsëritura dhe të pazgjidhura, që do të shërbejnë si shtysë kryesore për ndryshimet e ardhshme shoqërore. Ky libër nxjerr në dritë zhvillimin nëpërmjet përshkrimit historik dhe shqyrton paradoksin e globalizimit/zhvillimit nëpërmjet rasteve të studiuara në thellësi. Ai ka për qëllim t'u japë studentëve nisjen në një rrugë të drejtë për të kuptuar shoqërinë e tyre, duke e krahasuar atë me shoqëritë e të tjerëve, si me ato bashkëkohore, ashtu dhe nga pikëpamja historike. Ky libër do t'i frymëzojë lexuesit e tij të mësojnë më shumë vetë rreth kësaj historie të rëndësishme dhe magjepsëse.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Personæ Seksuale sendërtohet mbi pikëpamjen se qytetërimi perëndimor është shfaqja e frikës së mashkullit nga femra në letërsi, art, politikë, fe dhe institucione. Paglia vëren se besimet më të lashta në perëndim lidheshin me kultin e tokës-mëmë, pra femrës; ndaj mashkulli kthehet për t'u mbrojtur drejt qiellit, drejt Apollonit, dhe realizohet si projeksion e transhendencë. Por judeo-krishtërimi nuk ka mundur kurrë, sipas saj, ta mposhtë paganizmin; vetëm se e ka përvetësuar dhe më pas sublimuar atë. Në themel të veprës qëndron një koncepsion ngërthenjës mbi botën e njeriut, një koncepsion hobsian e ndofta demestrian që e sheh këtë botë me rrezikshmërinë e brendalindur të natyrës njerëzore si luftë, përplasje, konflikt; prej këndej edhe feminizmi i saj kombativ, që e pohon femërorësinë si të dallueshme dhe pse jo edhe fitimtare.
Çmimi: 1200 Lekë
titleToAlt
Origjinaliteti i Zhanë Hersh është se ajo, zhvillimin e filozofisë në Perëndim e rindërton duke u nisur jo nga tezat e saj themelore, po nga vetë natyra dhe objekti i saj i parë: habia. Habia është aftësia për të pyetur për një dukuri të qartë, domethënë për diçka që na pengon ta shohim dhe ta kuptojmë botën në çast. E para prej dukurive është vetë qenia, pra ekzistenca e materies dhe e botës. Prej kësaj çështjeje, kaq e thjeshtë në pamje të parë, shekuj më parë lindi në Greqi ai lloj meditimi që, prej atëhere, nuk ka rreshtur së dhëni hov mendimit: filozofia. Historia e kësaj habie, vazhdimisht të trajtuar, përherë të gjallë, gjithmonë të riformuluar, Zhanë Hersh na e tregon duke u nisur prej disa filozofëve perëndimorë; para-sokratikët, Sokrati, Platoni, Aristoteli, epikureanët, stoikët, shën Agustini Thoma d'Akuini, Dekarti, Spinoza, Laibnici, Loku, Kanti, Hegeli, Konti, Marksi, Frojdi, Bergsoni, Kirkegori, Niçja, Haserli, Hajdegeri, Jaspersi. Gjithashtu, autorja na thotë se kjo histori e filozofisë është, ashtu siç ka qenë filozofia në të gjitha kohërat: aktuale.
Çmimi: 600 Lekë
titleToAlt
Me këtë botim synohet të analizohen dhe të paraqiten në një mënyrë të përmbledhur zhvillimet më të spikatura të jurisprudencës së GJEDNJ në lidhje me nenin 8 të Konventës që ka të bëjë me të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare.
Çmimi: 800 Lekë
titleToAlt
Fuga vlerësohet “për mënyrën e re se si e shkruan qytetin si koncept, si jetesë dhe si metamorfozë. “Rënia e qytetit” është një botim ku ndërthuret syri i vëzhguesit që jeton brenda një qyteti shqiptar, me analizën e fakteve prej një filozofi social siç është dhe filozofi Artan Fuga, duke parashtruar njëkohësisht ide bashkëkohore se si duhet të jetë një qytet”.
Çmimi: 1000 Lekë
titleToAlt
Dr. David G. Meyers i quajtur ndryshe John Dirk Werkman,profesor i psikologjisë në Universitetin e Miçiganit. Ka shkruar e botuar shumë libra e artikuj në revista psikologjike,sidomos ne “Scientific American” dhe “Today’s Education”. Ka bere nje emër të madh në botimet psikologjike dhe socialpsikologjike,për të cilat ka marrë shumë vlersime dhe është nderuar me çmime të mëdha, sidomos nga shoqata amerikane e psikologëve.Dr. Myers ka ecur ne traditen e Gordon Allportit duke u bërë etërit e socialpsikologjisë në botë. Sociopsikologjia e dr .Myers-it është e njohur në të gjitha gjuhët kryesore të botës.
Çmimi: 1500 Lekë
Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2015 Librari Albania